Navigate Up
Sign In
home |  mail |  workspaces |  moodle |  intranet |  contact  Wetenschapsknooppunt Zeeland

The Wetenschapsknooppunt Zeeland (“ Science Junction”) was established by the University College Roosevelt in 2012 and is geared towards bringing science into primary schools in Zeeland.

As the Wetenschapsknooppunt Zeeland targets schools in the region, further information will be listed in Dutch below. If you have any questions about the program, please feel free to send an e-mail in English or Dutch to the coordinator of the program, Nathalie van de Zande, via info@wkzeeland.nl.

______________________________________________________________

Het Wetenschapsknooppunt Zeeland (WKZ) is eind 2012 opgericht door de University College Roosevelt en heeft als doel om wetenschap en basisonderwijs met elkaar te verbinden. Universiteiten vormen het fundament van de kennismaatschappij die Nederland in toenemende mate wordt. Aan de basis van de Nederlandse onderwijsketen staat het basisonderwijs. Het is dus belangrijk om kinderen al op jonge leeftijd kennis te laten maken met wetenschap. Het WKZ doet dit rechtstreeks door activiteiten te organiseren voor kinderen binnen en buiten het klaslokaal, maar ook door samen te werken met docenten en (studenten op) de PABO.

Een belangrijk onderdeel van het WKZ is het Kids College. Het Kids College biedt woensdagmiddagcolleges aan voor kinderen uit de groepen 7 en 8 in de regio. In deze colleges komen kinderen op een laagdrempelige en boeiende manier in aanraking met wetenschap.

Voor meer informatie over het Wetenschapsknooppunt Zeeland kunt u kijken op www.wkzeeland.nl of per e-mail contact opnemen met de projectcoördinator, Nathalie van de Zande, via info@wkzeeland.nl